Ga naar de inhoud

Kalfjes aan de wandel

    “De weersomstandigheden waren eind 1925 uitzonderlijk slecht. Als gevolg van overvloedige regenval bereikten zowel de Rijn als de Maas rond de jaarwisseling ongekend hoge peilen. Nog nooit was het water zo hoog gekomen sinds men met de registratie van de rivierstanden was begonnen.
    De zwakste dijken waren daartegen niet bestand. Niet alleen in het Land van Maas en Waal, ook elders in Gelderland en in Brabant en Limburg traden overstromingen op. Op 1 januari liep het niet bedijkte buitengebied van Doesburg plotseling onder water. De Ooijpolder overstroomde op 3 januari door een dijkbreuk bij Erlecom. Het water kwam hier vijf tot zes meter hoog. Ook Leuth, Kekerdom, Zeeland en de laagste delen van Millingen en Beek kwamen onder water te staan.”

    (Foto van Raaij & Co Nijmegen)

    Mens en dier vluchten de kerk in. Encore, Fanfare DES, muziekvereniging De Ooijse Toekomst en toneelvereniging De Optimist kunnen dat wel repeteren, Maar hoe krijgen zij de koeien mee? Boer Geert weet raad.