Muziek van de golven

Bew09837

Blij en met een beetje spanning reed ik over de dijk naar Slijk-Ewijk. Daar werd onze eerste repetitie op locatie, langs de Waal, gehouden. Linda en ik gingen bovendien kennis maken met Thea en Clara. Ook Marcel was aanwezig om een fotoshoot van ons te maken. Samen met onze regisseur Rob gingen we voorzichtig en aftastend aan de slag met het verhaal van de dochter van de veerbaas dat ondersteund wordt met muziek en zang door respectievelijk Thea en Clara en … de golven van de rivier die tegen de oever slaan.

Bew09844

Na de repetitie reed ik naar huis met de gedachte: “Dat wordt leuk”.

tekst Alie van Bennekom
foto’s Marcel Willems