Meteen naar de inhoud

Bouwpraktijkinnovatie

Tussen 2002 en 2010 deed P22 onderzoek naar bouwpraktijkinnovatie, de manier waarop bewoners en andere gebruikers invloed hebben op en meewerken aan ontwerp, (her)ontwikkeling, realisatie en beheer van woon- en werkomgevingen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn o.a. gepubliceerd in de Wooninnovatie Reeks rapporten over consumentgericht bouwen, particulier opdrachtgeverschap, Grachtenpanden 2.0 (o.a. in Roombeek), wonen en zorg, ecologische woonwijken, stadsgroen, gebiedsontwikkeling en buurtbeheer. Bij de verschijning van elk rapport organiseerde P22 presentatiebijeenkomsten met het bouwpraktijkinnovatie kennisnetwerk van gemeentes, provincies, ministeries, corporaties, architecten, stedebouwkundigen, bewonersorganisaties, beheerders en andere betrokkenen.