Welstaat

Ter ere van het 200-jarige bestaan van de Koloniën van Weldadigheid brengt Kameroperahuis in september 2018 Welstaat: een muziektheaterbeleving die je Frederiksoord en omgeving met nieuwe ogen laat zien.

Welstaat is gebaseerd op het historische verhaal over leiderschap en weldoen uit de negentiende eeuw van de Maatschappij van Weldadigheid en haar vrije koloniën. Johannes van den Bosch stichtte in 1818 de eerste Vrije Kolonie Frederiksoord, waarna Willemsoord en Wilhelminaoord volgden. In deze drie oorden kregen arme gezinnen de kans om een nieuw bestaan op te bouwen. Behalve werk en woningen was alles wat later vanzelfsprekend werd in de verzorgingsstaat, zoals onderwijs, gezondheid- en ouderenzorg in deze “koloniën” ook al aanwezig. De NTR maakte hierover in de serie De IJzeren Eeuw de aflevering Land zonder paupers.

De viering met Welstaat is opgenomen in het hoofdprogramma van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Bij Welstaat werken de professionals van Kameroperahuis samen met bewoners en ondernemers uit het gebied. Kameroperahuis heeft P22 gevraagd het project te leiden. Voor de deelnemers uit Frederiksoord en de omliggende dorpen, de bewoners van Welstaat, is een eigen website gemaakt: welstaatbewoners.nl. Het publiek kan straks terecht op de Welstaatwebsite van Kameroperahuis (welstaat.nl) en Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 (2018.nl)