Welstaat

Ter ere van het 200-jarige bestaan van de Koloniën van Weldadigheid brengt Kameroperahuis in september 2018 Welstaat: een muziektheaterbeleving die je Frederiksoord en omgeving met nieuwe ogen laat zien.

Welstaat is gebaseerd op het historische verhaal over leiderschap en weldoen uit de negentiende eeuw van de Maatschappij van Weldadigheid en haar vrije koloniën. Johannes van den Bosch stichtte in 1818 de eerste Vrije Kolonie Frederiksoord, waarna Willemsoord en Wilhelminaoord volgden. In deze drie oorden kregen arme gezinnen de kans om een nieuw bestaan op te bouwen. Behalve werk en woningen was alles wat later vanzelfsprekend werd in de verzorgingsstaat, zoals onderwijs, gezondheid- en ouderenzorg in deze “koloniën” ook al aanwezig. De NTR maakte hierover in de serie De IJzeren Eeuw de aflevering Land zonder paupers.

De viering met Welstaat is opgenomen in het hoofdprogramma van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Bij Welstaat werken de professionals van Kameroperahuis samen met bewoners en ondernemers uit het gebied. Kameroperahuis heeft P22 gevraagd het project te leiden. Voor de deelnemers uit Frederiksoord en de omliggende dorpen, de bewoners van Welstaat, is een eigen website gemaakt: welstaatbewoners.nl. Het publiek kan terecht bij Kameroperahuis en Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 (2018.nl)

Welstaat is een enorme operatie. Locatietheater met meer dan tweehonderd spelers, schrijft de Steenwijker/Meppeler Courant aan de vooravond van de première.

Het muziektheater-op-locatie Welstaat telt meer dan 200 verschillende spelers. Een enorme operatie. ‘Het is wel een bijzondere combinatie: theater waarbij de locatie het decor vormt en uiteindelijk het slotstuk waar we een soort theater in het bos bouwen’, aldus Jeanet Hacquebord, projectleider van het stuk. ‘En ook de combinatie van professionele acteurs en muzikanten met bewoners biedt de nodige organisatorische uitdagingen. Al vroeg in de voorbereiding kijk je als projectleider of de plannen van het artistiek team financieel en praktisch haalbaar zijn. Je geeft concrete vorm aan de creatieve ideeën. De juiste route uitvinden was onze grootste uitdaging. De eerste ideeën hierover waren nog niet heel haalbaar. Het artistieke team had in de eerste fase een route bedacht, met een vrij complexe opzet. Een start op tien verschillende locaties, met verschillende kaartcontroles en incheckbalies. Onderweg zouden de groepen allemaal de corsowagen tegen komen. En uiteindelijk allemaal op hetzelfde moment eindigen in de droge kom voor het slotstuk. Dat waren wel heel veel elementen, puzzelstukjes die samen moesten komen. Daarmee ben ik aan de slag gegaan’

Publiek en recensenten zijn lovend over de voorstelling.