Meteen naar de inhoud

Laboratorium voor co-ontwikkeling

P22 is een laboratorium voor de ontwikkeling van makers, genres, discipline overstijgende concepten en nieuwe programma’s.
Zo ontwikkelde P22 in het Spijkerkwarts co-creatie laboratorium het concept van de wijkexpeditie: een avondvullende voorstelling in een route langs huiskamers, balkons, achtertuinen en andere bijzondere plaatsen die een hele woonwijk veranderen in een tijdelijk theater. Afhankelijk van het aantal bezoekers, deelnemers en locaties maakt P22 elke avond drie tot vijf routes, waarin de verplaatsing tussen de locaties voor het publiek een wezenlijk onderdeel van de voorstelling is. Van dit concept zijn vervolgens verschillende varianten ontwikkeld voor toepassing in natuurgebieden, fabrieksgebouwen, binnensteden en buitenwijken.
Andere concepten waaraan makers in het P22 laboratorium werken en werkten zijn muziekwandelingen, beeldend muziektheater, mime-opera, locatiegestuurde films, poëtische fiets-audiotours, stationsexpedities, podcast-voorstellingen met live performance en ouverture-websites.
In het P22 laboratorium is volop ruimte voor onderzoek, experimenten en verkenning van nieuwe samenwerkingsvormen. Zo ontwikkelde P22 met componisten, schrijvers, regisseurs, choreografen, filmmakers, vormgevers, acteurs, musici, dansers, stemacteurs, spoken word performers en app-ontwikkelaars concepten voor kleine en grote voorstellingen op bijzondere locaties en meerdaagse festivals.
Als de makers eenmaal hun draai hebben gevonden krijgen zij de ruimte om zich verder te ontwikkelen in een meerjarig programma. Zo nodig helpt P22 daarbij als theaterincubator ook met financiering, organisatie-ontwikkeling, programma management en acquisitie.
Met individuele actoren, gezelschappen en productiehuizen die zich verder willen profileren door hun concept op grotere schaal in te zetten, rand- en contextprogrammering toe te voegen en voor complementaire disciplines andere actoren aan te trekken, werkt P22 samen als co-producent.
P22 zorgt daarbij ook voor monitoring en evaluatie, zodat alle deelnemers hun praktijkervaring kunnen delen, van elkaar kunnen leren én de voortgang van hun ontwikkeling kunnen presenteren aan financiers en andere belanghebbenden.